Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 BADIU DANIELA-ELENA secretar general al comunei secretar general al comunei da
2 LUPU CRISTINA inspector principal Compartiment asistență socială da