• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Topolog: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 23/19-07-2024 privind rectificarea bugetului local îentru anul 2024 08-07-2024    - -
HCL 22/20-05-2024 privind rectificare buget local pentru anul 2024 13-06-2024    - -
HCL 21/20-05-2024 privind respingere proiect aprobare rapoarte de evaluare teren si scoatere la licitatie în vederea vânzarii 13-06-2024    - -
HCL 20/20-05-2024 privind modificare ART.2 din HCL NR. 27/23.05.2022 si modificarea Anexei nr. 1 la HCL NR.50 DIN 29.06.2023 PENTRU EXCLUDEREA UNEI ACTIVITATI ÎN CADRUL PROIECTULUI „ ASIGURAREA INFRASTRUCTURII TIC (SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT LOCAL ) LA NIVELUL COMUNEI TOPOLOG 13-06-2024    - -
HCL 19/20-05-2024 privind înfiinșarea sursei bugetare E-autofinanțate pentru domeniul de activitate învățământ preuniversitar de stat -Liceul Tehnologic Topolog, judetul Tulcea 13-06-2024    - -
HCL 18/20-05-2024 privind aprob area contului de executie al bugetului finantat din venituri proprii si subventii pe trimestrul I al anului 2024 13-06-2024    - -
HCL 17/08-04-2024 privind rectificare buget local 04-05-2024    - -
HCL 16/01-04-2024 privind APROBAREA PARTICIPARII uat Topolog jud Tulcea în cadrul proiectului Modernizarea retelei de biblioteci pentru a deveni HUB -URI de dezvoltare a competentelor digitale din cadrul PNRR - HUB COMUNA MARACINENI JUDETUL BUZĂU 28-04-2024    - -
HCL 15/22-03-2024 privind aprobare rapoarte de evaluare teren si scoatere la licitatie in vedeerea vanzarii 14-04-2024    - -
HCL 14/22-03-2024 privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al comunei Topolog , judetul tULCEA CU PRIVIRE LA IMOBILUL IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 46011 14-04-2024    - -
HCL 13/22-03-2024 privind implementare Program de microcipare , inregistrare in RECS si sterilizare gratuita a cainilor. 14-04-2024    - -
HCL 12/22-03-2024 privind aprobare acordare sprijin financiar pentru Parohia Cerbu 14-04-2024    - -
HCL 11/22-03-2024 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local 14-04-2024    - -
HCL 10/22-03-2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC APA SERV TOPOLOG-pentru anul 2023 14-04-2024    - -
HCL 9/22-03-2024 privind aprobarea contului de executie al bugetului finanțat din venituri proprii si subventii pe trimestrul IV al anului 2023 14-04-2024    - -
HCL 8/22-03-2024 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2024 14-04-2024    - -
HCL 7/22-03-2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Modernizare Drum Comunal Făgărasu- Nou - Măgurele, comuna Topolog judetul Tulcea 14-04-2024    - -
HCL 6/22-03-2024 privind alegere presedinte de sedinta 14-04-2024    - -
HCL 5/09-02-2024 privind alocarea unor sume pentru sustinerea financiara a unor manifestari culturale, artistice sportive si educative organizate de consiliul local în anul 2024 18-02-2024    - -
HCL 4/09-02-2024 privind majoraraea cotizatiei pentru departamentul administrativ rin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Topolog 18-02-2024    - -
HCL 3/09-02-2024 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Topolog, jud. Tulcea pe anul 2024 18-02-2024    - -
HCL 2/08-01-2024 privind aprobarea organizarii retelei scolare in anul scolar 2024-2025 17-01-2024    - -
HCL 1/08-01-2024 privind aprobarea deficitului bugetar al secitunii de dezvoltare în vederea stabilirii executieiie bugetului local pe anu 2023 17-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină