Proiecte implementate

 
Reabilitare, modernizare liceu Reabilitare, modernizare grădiniță
 
 
 
>>>Instrumente Structurale în România
   - Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

>>> Programului Operațional Regional 2014-2020
   - www.inforegio.ro
   - www.facebook.com/inforegio.ro
 
 

Reabilitare, modernizare și echiparea infrastructurii educaționale pentru
Liceul Tehnologic Topolog - corpuri clădire școală cu clasele I-VIII
(inclusiv clasa pregătitoare) – cod SMIS 124381

 
 

 

    Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Topolog, judeţul Tulcea, în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea proiectului  „Reabilitare, modernizare și echiparea infrastructurii educaționale pentru Liceul Tehnologic Topolog - corpuri clădire școală cu clasele I-VIII (inclusiv clasa pregătitoare)”, cod MySMIS 124381.

   Proiectul este  cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014 –2020, în cadrul Axei prioritare 10: „Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1: ”Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe de învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1 b: ”Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”.

   Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătațirea calității infrastructurii educaționale gimnaziale, pentru a răspunde nevoilor concrete ale elevilor din mediu rural, respectiv comuna Topolog județul Tulcea, elevi pentru care actul educațional trebuie să se desfășoare într-o locație ce asigură standarde de funcționare moderne. Necesitatea îmbunătațirii infrastructurii educaționale gimnaziale din comuna Topolog, este motivată de nevoia de a crea o instituție de învățământ care sa aibă un rol major în formarea capitalului uman din mediu rural, a elevilor- viitori adulți ai societății.

   Investitiția în infrastructura educațională gimnazială de mai sus, va asigura accesul la servicii educaționale de calitate pentru cei 461 de elevi cuprinși în forma de învățămant in anul scolar 2017-2018. Acest obiectiv se va realiza prin lucrări de reabilitare a construcției existente, extindere și modernizare, astfel:lucrări de reabilitare pentru construcția existentă C2 – Școala Topolog, și pentru construcția existentă C1 – Sală sport. De asemenea se are în vedere achiziția de dotări moderne, respectiv materiale didactice și alte obiecte de inventar absolut necesare pentru modernizarea actului educațional (ex: laptopuri, bănci de lucru elevi, scaune, etc, conform celor descrise în fundamentarea necesității acestor achiziții). Reabilitarea Școlii Gimnaziale Topolog are ca scop realizarea unui cadru optim desfășurării programului educațional la nivelul de învățământ școlar, care vizează parcurgerea etapelor educaționale.

   Valoarea totală a proiectului este de 6.711.778,83  lei, din care contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, este de 5.337.631,23 lei.

   Perioada de implementare a proiectului este de 70 de luni, respectiv între data 01.03.2018 – 31.12.2023.
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
 

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 
 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României