• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Topolog

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
62 08-04-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar ACORDARE DREPT VMI CA URMARE A MODIFICARII TITULARULUI - 2024-04-15    - - -
61 04-04-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar CONVOCARE SEDINTA CONSILIUL LOCAL 08.04.2024 da 2024-04-15    - - -
60 01-04-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Mentinere drept de VMI - 2024-04-15    - - -
59 01-04-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Aprobare cereri de acordare VMI - 2024-04-15    - - -
58 01-04-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Incetare acordare VMI - 2024-04-15    - - -
57 01-04-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar infiintare poprire salariul dnei. Nica Ilinca - 2024-04-15    - - -
56 01-04-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Stabilire cuantum indemnizatie pentru persoanele cu handicap grav incepand cu data 01.03.2024. - 2024-04-15    - - -
55 01-04-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Majorarea salariului de baza lunar pentru asistentii personali a persoanelor cu handicap grav incepand cu luna martie 2024 - 2024-04-15    - - -
54 01-04-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Acordare ajutor urgenta - luna MARTIE 2024 - 2024-04-15    - - -
53 01-04-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Convocare de îndată a consiliului local in sedinta etraordinara 01.04.2024. - 2024-04-15    - - -
52 25-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar aprbare rectificare act de nastere nr.83/1943 privind pe numitul ȘERIF ENVER - 2024-04-15    - - -
51 20-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Acordare indemnizatie de handicap Moldoveanu Gabriel Alexandru - 2024-04-15    - - -
50 21-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Constituirea Comisiei de evaluare oferte in cadrul procedurii simplificate privind atribuirea contractului pentru achizitia de executie lucrari în cadrul proiectului „ Modernizare drum comunal 36 Calfa DN 22a , comuna Topolog, judetul Tulcea. - 2024-04-15    - - -
49 18-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar privind constituirea Comisiei de evaluare oferte în cadrul procedurii simplificate pentru atribuirea contractului cotractului pentru achizitia de executie lucrari in cadrul proiectului ”Functionarul public virtual - 2024-04-15    - - -
48 18-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar deemnare responsabil cu accesul la informatiile de interes public si pentru relatia cu societatea civilă - 2024-04-15    - - -
47 18-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar aprobare rectificare act de casatorie nr.14/1982 Bob Neculae si Asanache Stana - 2024-04-15    - - -
46 18-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA CONSILIUL LOCAL da 2024-04-15    - -
45 07-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar INCETARE CONTRACT DE MUNCA ASISTENT PERSONAL VISTEANU EUGENIA - 2024-03-11    - - -
44 06-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar RECTIFICARE ACT NASTERE 1/1963 - 2024-03-11    - - -
43 05-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar SUSPENDARE TICHETE SOCIALE - 2024-03-11    - - -
42 05-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar ACORDARE TICHETE SOCIALE - 2024-03-11    - - -
41 05-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar NUMIRE DIRIGINTE DE SANTIER - 2024-03-11    - - -
40 29-02-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar MODIFICARE VMI - FEBRUARIE - 2024-03-11    - - -
39 29-02-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar INCETARE VMI 18 TITULARI - 2024-03-11    - - -
38 29-02-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar ACORDARE VMI - 18 TITULARI - 2024-03-11    - - -
37 29-02-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar ACORDARE AJUTOR SOCIAL FEBRUARIE - 2024-03-11    - - -
36 21-02-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar ANGAJARE ASISTENT PERSONAL COSTACHE ELENA - 2024-03-11    - - -
35 21-02-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar INCETARE CONTRAC DE MUNCA COSTACHE ELENA - 2024-03-11    - - -
34 21-02-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar ANGAJARE ASISTENT PERS. CIUDIN MARIANA - 2024-03-11    - - -
33 21-02-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar INCETARE INDEMNIZATIE PERS. CU HANDICAP IACOB MARIA - 2024-03-11    - - -
32 21-02-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar ANGAJARE ASISTENT PERSONAL ICHIM ELENA - 2024-03-11    - - -
31 21-02-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Numire diriginte de santier - 2024-03-11    - - -
30 08-02-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Desemnarea echipă implementare proiect ”Infiintare centru colectare prin aport voluntar” - 2024-03-11    - - -
29 08-02-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Constituire comisie speciala de inventariere a domeniului public si privat al comunei Topolog, jud. Tulcea - 2024-02-09    - - -
28 07-02-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Acordare ajutoare de urgentă - 2024-02-09    - - -
27 05-02-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Suspendare tichete sociale familii defavorizate - 2024-02-09    - - -
26 05-02-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Stabilire dreptului la stimulentul educational - ianuarie 2024 - 2024-02-09    - - -
25 02-02-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Convovare sedinta ordinară consiliul local da 2024-02-09    - -
24 31-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Infiintare poprire salariu Baciu Andreea- Paula- asistent personal - 2024-02-09    - - -
23 31-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Desemnare implementare proiect dotare mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitare din comuna Topolog, judetul Tulcea. - 2024-02-09    - - -
22 31-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Desemnare echipa implementare a proiectului TIC - sisteme inteligente de management local - 2024-02-09    - - -
21 31-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar desemnare persoane nominalizate în cadrul echipei de implementare a proiectului Amenajare parc în comuna Topolog - 2024-02-09    - - -
20 31-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Respingeri cereri de acordare a venitului minim de incluziune pentru 6 beneficiari - 2024-02-09    - - -
19 31-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Stabilirea dreptului la ajutorul de încalzire pentru perioada 01.01-31.03.2024 - 2024-02-09    - - -
18 31-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 204 titulari - 2024-02-09    - - -
17 23-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Incetare indemnizatie lunară privind copilul Moldoveanu David Gabriel - 2024-02-09    - - -
16 23-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Majorarea cu 5% a salariului de bază lunar pentru asistentii personali pentru persoanele cu handicap grav începând cu luna ianuarie 2024 - 2024-02-09    - - -
15 23-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Majorarea cu 5% a indemnizatieie de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav începând cu luna ianuarie 2024 - 2024-02-09    - - -
14 23-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar Desemnare persoane imputernicite sa acceseze si sa opereze în Registrul Electoral - 2024-02-09    - - -
13 15-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar ANGAJARE CORNILA TUDORA ASISTENT PERSONAL - 2024-01-17    - - -
12 15-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar ANGAJARE ASISTENT PERSONAL MICAUTA MARIUS - 2024-01-17    - - -
11 15-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar INCETARE INDEMNIZATIE MICAUTA MARIUS - 2024-01-17    - - -
10 15-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar INCETARE ASISTENT PERSONAL COSMA CONSTANTIN - 2024-01-17    - - -
9 15-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar ANGAJARE ROSOI NICOLETA- ASISTENT PERSONAL - 2024-01-17    - - -
8 11-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar INCETARE CONTRACT DE MUNCA ASISTENT PERSONAL RADU IOANA - 2024-01-17    - - -
7 11-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar ACORDARE INDEMNIZATIE GHERMAN DUMITRA - 2024-01-17    - - -
6 11-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar INCETARE CONTRACT DE MUNCA ASISTENT PERSONAL ROSOI NICOLETA - 2024-01-17    - - -
5 11-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar ANGAJARE ASISTENT PERSONAL IACOB VALENTINA - 2024-01-17    - - -
4 08-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar INCETARE CONTRACT DE MUNCA IACOB VALENTINA ASISTENT PERSONAL - 2024-01-17    - - -
3 08-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar SUSPENDARE TICHETE SOCIALE DECEMBRIE - 2024-01-17    - - -
2 08-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar acordare tichete sociale decembrie - 2024-01-17    - - -
1 03-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, primar convocare consiliul local sedinta extraordinara 8.01.2024 da 2024-01-17    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină