• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Topolog

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
15 22-03-2024 ENACHE GABRIELA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 46/18-03-2024 CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA CONSILIUL LOCAL privind aprobare rapoarte de evaluare teren si scoatere la licitatie in vedeerea vanzarii - 2024-04-10 -
14 22-03-2024 ENACHE GABRIELA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 46/18-03-2024 CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA CONSILIUL LOCAL privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al comunei Topolog , judetul tULCEA CU PRIVIRE LA IMOBILUL IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 46011 - 2024-04-10 -
13 22-03-2024 ENACHE GABRIELA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 46/18-03-2024 CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA CONSILIUL LOCAL privind implementare Program de microcipare , inregistrare in RECS si sterilizare gratuita a cainilor. - 2024-04-10 -
12 22-03-2024 ENACHE GABRIELA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 46/18-03-2024 CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA CONSILIUL LOCAL privind aprobare acordare sprijin financiar pentru Parohia Cerbu - 2024-04-10 -
11 22-03-2024 ENACHE GABRIELA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 46/18-03-2024 CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA CONSILIUL LOCAL privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local - 2024-04-10 -
10 22-03-2024 ENACHE GABRIELA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 46/18-03-2024 CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA CONSILIUL LOCAL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC APA SERV TOPOLOG-pentru anul 2023 - 2024-04-10 -
9 22-03-2024 ENACHE GABRIELA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 46/18-03-2024 CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA CONSILIUL LOCAL privind aprobarea contului de executie al bugetului finanțat din venituri proprii si subventii pe trimestrul IV al anului 2023 - 2024-04-10 -
8 22-03-2024 ENACHE GABRIELA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 46/18-03-2024 CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA CONSILIUL LOCAL privind rectificarea bugetului local pentru anul 2024 - 2024-04-10 -
7 22-03-2024 ENACHE GABRIELA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 46/18-03-2024 CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA CONSILIUL LOCAL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Modernizare Drum Comunal Făgărasu- Nou - Măgurele, comuna Topolog judetul Tulcea - 2024-04-10 -
6 22-03-2024 ENACHE GABRIELA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 46/18-03-2024 CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA CONSILIUL LOCAL privind alegere presedinte de sedinta - 2024-04-10 -
5 09-02-2024 BUTOI CIPRIAN-CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/02-02-2024 Convovare sedinta ordinară consiliul local privind alocarea unor sume pentru sustinerea financiara a unor manifestari culturale, artistice sportive si educative organizate de consiliul local în anul 2024 - - -
4 09-02-2024 BUTOI CIPRIAN-CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/02-02-2024 Convovare sedinta ordinară consiliul local privind majoraraea cotizatiei pentru departamentul administrativ rin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Topolog - - -
3 09-02-2024 BUTOI CIPRIAN-CONSTANTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/02-02-2024 Convovare sedinta ordinară consiliul local privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Topolog, jud. Tulcea pe anul 2024 - - -
2 08-01-2024 BUTOI CIPRIAN-CONSTANTIN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/03-01-2024 convocare consiliul local sedinta extraordinara 8.01.2024 privind aprobarea organizarii retelei scolare in anul scolar 2024-2025 - - -
1 08-01-2024 BUTOI CIPRIAN-CONSTANTIN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/03-01-2024 convocare consiliul local sedinta extraordinara 8.01.2024 privind aprobarea deficitului bugetar al secitunii de dezvoltare în vederea stabilirii executieiie bugetului local pe anu 2023 - - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină