• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Topolog

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
15 22-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, Primar; privind APROBARE RAPOARTE EVALUARE TEREN SI SCOATERE LA LICITATIE IN VEDEREA VANZARII - -   - -
14 22-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, Primar; privind trecerea unui bun din domeniul public in domeniul privat al comunei Topolog, judetul Tulcea cu privire la imobilul identificat cu nr. cadastral 46011 - -   - -
13 18-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, Primar; privind implementare Program de microcipare, inregistrare RECS si sterilizare gratuită a cainilor - -   - -
12 18-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea acordare sprijin financiar pentru Parohia Cerbu - -   - -
11 18-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local - -   - -
10 18-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC APA SERV TOPOLOG - -   - -
9 22-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea contului de executie al bugetului finantat din venituri proprii si subventii pe trim. IV al anului 2023 - -   - -
8 22-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, Primar; privind rectificarea bugetului local pentru anul 2024 - -   - -
7 18-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Modernizare Drum Comunal Făgărasu-Nou - Măgurele, comuna Topolog, judetul Tulcea - -   - -
6 18-03-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, Primar; privind alegere presedinte de sedinta - -   - -
5 09-02-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, Primar; privind alocarea unor sume pentru sustinerea financiara a unor maniofestari culturale, artistice, sportive si educative organizate de consiliul local in anul 2024 - -   - -
4 09-02-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, Primar; privind majorarea cotizatiei pentru departamentul administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Topolog - -   - -
3 09-02-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Topolog, jud Tulcea pe anul 2024 - -   - -
2 08-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea organizarii retelei scolare in anul scolar 2024-2025 - -   - -
1 08-01-2024 CIOBANU MARIAN-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea deficitului bugetar al sectiun ii dee dezvoltare ăn vedeera stabilirii executiei bugetului loval pe anul 2023 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină